Współpraca

Swoją pracę dzielę na kilka etapów:

1. Rozmowa wstępna

Jest to spotkanie z inwestorem, zwykle na budowie lub w mieszkaniu. Inwestor powinien dostarczyć plany/rzuty. Podczas rozmowy ustalamy oczekiwania, wymagania, oraz upodobania Inwestora. Po zaakceptowaniu warunków współpracy projektant wykonuje dokumentację fotograficzną  i przystępuje do zwymiarowania wnętrza. Po tym etapie przystępujemy do podpisania umowy.

2. Projekt koncepcyjny

Za pomocą  rzutów i szkiców  określona zostaje funkcja wnętrza, ustawienie ścian działowych, układ mebli, projekt sufitów z oświetleniem. Koncepcyjnie zostaje ustalone ogólne rozwiązania dekoracyjne materiałów wykończeniowych.

3. Projekt kompleksowy

- czyli dokumentacja dla wykonawców, którzy będą wykonywać dany projekt.

Taki projekt zawiera rzuty, widoki, oraz przekroje:

  • ścian działowych, wraz z układem mebli , wnęk
  • rzut sufitów podwieszanych
  • rzuty - oświetlenie wraz z rozmieszczeniem punktów świetlnych, w tym rozmieszczenie gniazd elektrycznych, włączników i wyłączników
  • rzut posadzki
  • rysunki  wykonawcze dla kuchni, łazienek (projekt zabudowy kuchni, jej widoki, projekt mebli  kuchni, salonu, łazienki i inne pokoje)

Inwestor otrzymuje pełną dokumentację opisową projektu. Jest to spis materiałów wykończeniowych,  mebli i innych elementów wyposażenia wnętrz, oraz sprzętów.

4. Nadzór autorski

Dodatkową możliwością jest nadzór autorski nad realizacją danego projektu. Pozwala to wykonać projekt danego wnętrza zgodnie z projektem. Nadzór jest określany w osobnej umowie.

 


Konsultacje

Poza pełnym modelem wieloetapowej współpracy udzielam także konsultacji i porad indywidualnych, dotyczących funkcjonalności wnętrza, rozmieszczenia mebli, funkcji i stylu wnętrza. Spotkania odbywają się w mieszaniu lub na budowie w oparciu o wzorniki, przykładowe projekty i realizacje.
Ponadto oferuję pomoc w wykonaniu szybkiej metamorfozy już istniejących wnętrz, która da im nowe życie.